Service och reparationer2018-11-09T08:13:03+00:00

Varför service av värmepump?

En värmepump är förhållandevis underhållsfri men precis som all mekanisk utrustning, behöver den ses över med jämna mellanrum. Precis som bilen behöver service, behöver också värmepumpen service.

Vid servicen så gör vi en komplett funktionskontroll över hela din värmepump. Ofta är det inget som behöver bytas i värmepumpen, men genom att se över värmepumpen så kan man ställa in den för att arbeta optimalt, vilket förlänger livslängden och sänker driftskostnaderna. Det vanligaste felen för värmepumpar är att de är felinställda och att filterna är igensatta/utslitna.

Värmepumpsservice genomför all typ av service för värmepumpar. Felsökning, funktionskontroll, läcksökning och tätning. Vi kan hjälpa er med att fylla på kylaggregat med köldmedium och alla våra tekniker har givetvis full certifiering för kylarbeten.

Med kontor i både Helsingborg och Vellinge kan vi erbjuda våra tjänster i stora delar av Skåne och Halland och ni betalar alltid utkörning från vårt närmsta kontor.

Rätt inställd värmepump

Vi ser till att värmepumpen är korrekt inställt för en längre livslängd och en lägre uppvärmningskostnad.

Byter utslitna och trasiga delar

Vid en service gör vi funktionskontroll. Dolda fel som kan orsaka dyra reparationer längre fram åtgärdar vi.

Certifierad personal

Alla våra servicetekniker är utbildade och certifierade för att arbeta med värmepumpar och innehar stor kunskap.

Märkesoberoende

Vi är märkesoberoende och genomför service på de största märkena på marknaden: Thermia, IVT, Danfoss, Nibe, Viessmann med flera.

Vad vi gör under servicen

Under servicen av din värmepump så gör vi en funktionskontroll av din värmepump. Det betyder att vi kontrollerar så att alla delar fungerar som de ska. Din värmepump fungerar oftast trots att vissa delar är trasiga, men det kan få kostsamma följdfel. Vid en service kan man upptäcka dessa fel och åtgärda dem!

Vi gör även en inställning eller justering av värmepumpens inställningar så att ni får ett bra inomhusklimat.

Din luftvärmepump flyttar stora mängder luft varje dag. Det innebär att det utvändigt ansamlar sig löv och smuts i utedelen. Detta försämrar effektiviteten i värmepumpen vilket leder till att värmepumpen måste arbeta hårdare. Det gör i sin tur att du får högre elkostnader och att värmepumpen slits snabbare.

Samma sak gäller för innedelen där mycket damm ansamlas vilket sliter på värmepumpen. Vid en service genomförs en ordentlig rengöring, noggrannare än vad man själv kan åstadkomma, och på så sätt går värmepumpen bättre och håller längre.

Reparationer och jour

Värmepumpsservice har fullutrustade servicebilar som har de vanligaste reservdelarna till värmepumpar. I de fall vi saknar reservdelar, kan vi ofta hjälpa er med att få värmepumpen att gå över till eldrift.

Under perioden 1 november till 15 april har vi jour för akuta driftstopp.
Framkörningskostnad: 1995:-
Jourkostnad vardagar 16.00-20.00: 1200:- tim inkl moms, framkörning tillkommer.
Jourkostnad vardagar efter 20.00 & helg: 1600:- tim inkl moms, framkörning tillkommer.

Vardagar: 16:00 – 20:00
Helger: 09:00 – 16:00

Ni når vår jour på jourtelefon 0706 – 16 16 48